Wciśnij enter żeby wyszukać

Wciśnij enter żeby wyszukać

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
 

Aktualności

Piszemy o ważnych dla nas informacjach: dotyczących Twojej firmy, czyli naszego Partnera,
nowościach w stosowanych przez nas technologiach i o samym zespole ARP Ideas.

Start O nas Aktualności ARP Estate Extensions - system do wsparcia sprzedaży mieszkań.

ARP Ideas Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 777-315-94-10
REGON: 301416437

ARP Estate Extensions - system do wsparcia sprzedaży mieszkań.

14.05.15r

Rozszerzenie Microsoft Dynamics CRM dedykowane branży deweloperskiej, wspierające sprzedaż nieruchomości uwzględniające specyfikę branży. Estate Extensions uwzględnia wszystkie etapy sprzedaży nieruchomości, począwszy od ankiety dotyczącej preferencji klienta, przez zarządzanie inwestycjami, harmonogramem spłat, zaległościami i rabatami, po aneksowanie umów oraz upoważnienia. System pozwala na automatyczne generowanie ofert oraz umów na podstawie dostępnych danych o klientach.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcjonalności, które znajdziecie w naszym rozszerzeniu do Microsoft Dynamics CRM.
Ankieta

System CRM umożliwia przeprowadzenie ankiety odnośnie preferencji Klienta. Po zaznaczeniu produktów, którymi zainteresowany jest Klient, system wyszukuje produkty odpowiadające zaznaczonym kryteriom. Na podstawie przeprowadzonej ankiety można stworzyć ofertę wraz z planami np. mieszkań zawierającą wybrane przez klienta produkty. Taką ofertę  można wydrukować, zapisać w systemie, bądź przesłać mailem do Klienta. Bezpośrednio z przeprowadzonej ankiety można także stworzyć szansę sprzedaży dla Klienta, zawierającą produkty z ankiety.
Np. ankieta umożliwia wybór mieszkania z danej inwestycji, etapu, w danej lokalizacji, z odpowiednią ilością pokoi, powierzchnią, na odpowiednim piętrze, o odpowiedniej ekspozycji. Dodatkowo do wyboru jest aneks kuchenny, bądź oddzielna kuchnia, a także typ parkingu (pojedynczy, podwójny, garaż).

Inwestycje

Rozszerzenie Estate Extension obejmuje tworzenie dowolnej liczby inwestycji z możliwością dodania dowolnej liczby jej etapów. Dla każdej z inwestycji przewidziana jest możliwość dodania produktów (mieszkań, apartamentów, lokali użytkowych czy stanowisk parkingowych), określenia poziomu rabatów, jakich mogą udzielać pracownicy, przypisania prospektu informacyjnego, jak i wyznaczenia celów sprzedażowych. Przewidziana została także możliwość dodawania pełnomocnictw dla danej inwestycji.

Etapy inwestycji

Dla każdej z inwestycji przewidziana została możliwość dodania dowolnej ilości etapów inwestycji
z określeniem jakie produkty należą do danego etapu inwestycji oraz wybrania domyślnego dla etapu cennika.

Fazy inwestycji

Dla każdej z inwestycji istnieje możliwość dodania faz inwestycji, na podstawie których generowany jest automatyczny harmonogram rat. Faza inwestycji zawiera dane dotyczące procentu określającego wielkość raty oraz ostatecznego terminu spłaty danej raty.

Nowe formy produktów

System Estate Extension został rozbudowany o nowe, dedykowane formularze dla produktów, obejmujące także zasady naliczania podatku oraz dozwolone sposoby rabatowania. Dodane zostały formularze dla następujących form produktów:
 • Mieszkanie/Apartament - zawierający następujące informacje o produkcie:
  • Powierzchnie balkonów/loggi/tarasów/ogródków itd.
  • Bieżąca cena netto i brutto za lokal
  • Bieżąca cena za metr lokalu brutto i netto
  • Katalogowa cena netto, brutto za lokal
  • Katalogowa cena za metr lokalu
  • Metraż do umowy
  • Metraż po pomiarze
  • Stawki podatku VAT

Stanowiska parkingowe

 • Garaże,
 • Miejsce postojowe (stanowisko parkingowe na zewnątrz),
 • Stanowisko parkingowe (miejsce postojowe wewnątrz budynku)
 • Platformy garażowe tj. parklifty.
 • Lokale użytkowe – w których formularz wygląda podobnie jak w przypadku mieszkania/apartamentu.

Kolejka produktów

System CRM umożliwia rejestrację kolejności rezerwacji produktów przez Klientów, przy czym zakupu produktu może dokonać tylko osoba będąca na pierwszym miejscu w kolejce.  W przypadku, gdy Klient będący na pierwszym miejscu w kolejce zrezygnuje z zakupu, produkt staje się dostępny dla Klienta mającego drugie miejsce w kolejce. Dzięki temu rozszerzeniu nie ma obawy, że ten sam produkt zostanie sprzedany kilku osobom. W sytuacji gdy wszyscy Klienci zrezygnują z zakupu, produkt jest zwracany do sprzedaży.

Harmonogram spłat

W trakcie oferowania Klientowi produktów istnieje możliwość wygenerowania harmonogramu spłat. Harmonogram spłat może zostać wygenerowany automatycznie (na podstawie faz inwestycji), bądź poprzez ręczne wprowadzenie dowolnej ilości rat. Na podstawie wygenerowanych rat harmonogramu i dokonanych płatności  system wylicza zaległości klienta, a także wymagane realizacje.

Wyciągi bankowe

System CRM umożliwia rejestrację wyciągów bakowych zawierających zaimportowane płatności Klientów. Dodatkowo zostało dodane rozwiązanie pozwalające na parowanie płatności klienta z ratą harmonogramu. Dzięki temu na umowie Klienta aktualizowane są informacje o jego wpłatach, zaległościach i odsetkach.

Zaległości

System CRM Estate Extension zawiera mechanizm samoczynnego wyliczania zaległości Klienta. Dane zbierane są na podstawie harmonogramów oraz dokonanych przez Klienta płatności.  Zebrane dane prezentowane są na jednym z pulpitów nawigacyjnych.

Płatności

System CRM został rozbudowany o możliwość rejestracji płatności Klienta. Dokonane płatności mogą być wprowadzane do systemu poprzez import  definiowanego szablonu. System obejmuje także automatyczne przypominanie klientowi o zbliżającej się racie z możliwością wyłączania dla poszczególnych klientów.

W przypadku wystąpienia niedopłaty sprzedawcy odpowiedzialnemu za klienta tworzone jest zadanie przypomnienia o płatności Klienta.

Odsetki

System CRM umożliwia automatyczne naliczanie odsetek na podstawie zapisanych w systemie stawek odsetek ustawowych. Informacja o odsetkach jest pokazywana jako opcja na formie płatności dla Klienta.
Do naliczania odsetek system  wykorzystuje datę wymagalności (dodatkowe pole na racie harmonogramu), a nie datę raty harmonogramu. Dzięki temu istnieje możliwość rezygnacji
z naliczania odsetek np. w przypadku opóźnień w realizacji projektu uzasadniających opóźnienia
w płatnościach bez konieczności aneksowania umowy. Istnieje także możliwość anulowania odsetek.

Rabaty

Dla każdej inwestycji można skonfigurować dowolną listę prekonfigurowanych rabatów.
Każdy z rabatów zawiera następujące dane:
 • nazwa rabatu (np. rabat za lojalność),
 • wysokość rabatu procentowo,
 • produkt objęty rabatem.
Rabaty są konfigurowane dla:
 • inwestycji/etapu – poziomy ogólne,
 • dla poszczególnego produktu,
 • dla konkretnej szansy sprzedaży (forma rabatu indywidualnego).
System CRM posiada mechanizm kontrolujący poziom udzielanego przez sprzedawców rabatu. Domyślnie dla inwestycji/etapu jest określony w procentach rabat maksymalny.
Wszystkie udzielone rabaty są sumowane i porównywane z rabatem maksymalnym. W przypadku przekroczenia rabatu maksymalnego, rabat jest wyrównywany do maksymalnego. Jeśli sprzedawca będzie chciał udzielić rabatu większego niż maksymalny, wypełnia w CRM wniosek o udzielenie większego rabatu i kieruje go do akceptacji.
W systemie można określić dowolną ilość predefiniowanych rabatów - przykłady:
 • rabat stały klient,
 • rabat indywidualny,
 • rabat za szybką decyzję X dni,
 • inne dowolne rabaty
Dodatkowo system posiada możliwość określenie jakiego maksymalnego rabatu mogą udzielić poszczególni pracownicy. Daje to możliwość sprecyzowania ścieżki akceptacji wniosku rabatowego o udzielenie rabatu wyższego od dopuszczalnego poziomu maksymalnego.

Udziałowcy

System CRM posiada możliwość dodania udziałowców z określeniem procentu oraz rodzaju udziału. Podczas sprzedaży produktów sprawdzane jest, czy udziały sumują się do 100%. Uzyskanie sumy 100% udziałów pozwala na dalsze kroki sprzedaży.

Aneksowanie umów

Aneksowanie umowy odbywa się przez wprowadzenie zmian w kontrakcie i wygenerowanie nowej umowy deweloperskiej. Istnieje możliwość bazowania na umowie już gotowej, do której istnieje potrzeba wprowadzenia  zmian. Poprzednie wersje umowy są archiwizowane i przechowywane w systemie.

Upoważnienia

Do podpisania umowy deweloperskiej został dodany wymóg posiadania przez pracownika upoważnienia. Jedna inwestycja może mieć wiele upoważnień.
Konfiguracja upoważnień wymaga określenia:
 • nazwy upoważnienia,
 • inwestycji, której dotyczy,
 • pracownika mającego uprawnienia,
 • notariusza, numeru repetytorium,
 • daty ważności,
 • określeniu danych osobistych osoby upoważnionej.
 • zakres upoważnienia (pole opisowe),
 • załącznik w postaci skanu.
Dane mogą zostać zaimportowane przy pomocy szablonu Excel

Czarodziej Dokumentów - ARP Documents Wizard

System Estate Extension zyskał nowe szablony dokumentów możliwych do wygenerowania bezpośrednio  z CRM’a.
 • produkty odpowiadające preferencjom klienta (wynikające z ankiety) – istnieje możliwość wygenerowania oferty wszystkich produktów wynikających z ankiety, bądź tylko tych, które Klient wybrał. Oferta jest w postaci prezentacji PowerPoint, dzięki czemu do oferty dołączane są plany mieszkań,
 • oferta produktów znajdujących się na szansie sprzedaży,
 • umowa rezerwacyjna,
 • umowa deweloperska,
 • prospekt informacyjny – na szansie sprzedaży Klienta wyświetlany jest komunikat o aktualności wydanego prospektu,
 • dokument różnicowy – w przypadku, gdy nie chcemy drukować całego prospektu, istnieje możliwość wydrukowania tylko wprowadzonych zmian,
 • rozliczenie powierzchni,
 • odbiór mieszkania.

Każdy z wyżej wymienionych szablonów może być dowolnie modyfikowany, poprzez wprowadzanie dowolnych danych.

Schematy numeracji

W celu ujednolicenia nazewnictwa umów i cenników został dodany proces obejmujący automatyczną ich numerację na podstawie określonego schematu numeracji.
Numeracja dokumentów dotyczy encji umów oraz cenników dla każdego z etapów inwestycji. Istnieje możliwość zaimportowania wzorów numeracji poprzez użycie szablonu Excel.

Zapraszamy do prezentacji naszego rozwiązania - jesteś zainteresowany pisz na biuro@arpideas.pl lub dzwoń 61 624 27 52

 

Najlepszą rekomendacją są zadowoleni Partnerzy

Dostarczamy Twojej firmie dopasowane rozwiązania IT, które tworzymy wspólnie z Microsoft. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych usług jest lista wybranych Partnerów z którymi aktualnie współpracujemy lub zakończyliśmy projekty IT. Dziękujemy za zaufanie!

Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Zobacz jak im pomogliśmy

Copyright © ARP Ideas Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl. Powered by Kentico CMS for ASP.NET